Osallisuus

Perehdyin syvällisemmin lasten ja nuorten osallisuuteen toimiessani koordinaattorina ja tutkijana Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan Opiston hallinnoimassa OSAKO –osallistava koulu –hankkeessa vuosina 2004-2006. Tutkimus- ja kehittämisprosessin tuloksena syntyi monenlaista tietoa ja kokemusta osallisuudesta, koulusta ja koulun kehittämisestä, josta enemmän oheisessa Nuorisotutkimuslehdessä 3/2006 julkaistussa artikkelissa: Maailmaa syleilevä osallisuus – osallisuuden suhde kouluun (lataa pdf)

Artikkelista löytyy muun muassa ensimmäinen teoreettinen määritelmäni osallisuudelle. Ydinajatus on pysynyt samana, mutta myöhemmin olen pyrkinyt sanoittamaan määrittelyä käytännönläheisemmäksi.
 

Mitä kaikkea osallisuus onkaan?
 
Osallisuus on kokemusta siitä, että tulee omana itsenään kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi. Se on myös muiden kuulemista ja kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä.
 
Osallisuus on mukaan ottamista, mukaan pääsemistä ja mukaan kuulumista.
 
Osallisuus on yhdessä tekemistä, oppimista ja olemista.
 
Osallisuus on itsestä ja muista välittämistä.
 
Osallisuus on kokonaisvaltainen, demokraattista toimintakulttuuria, yhteisöllisyyttä ja inhimillistymistä tukeva asenne.
 
Osallisuuden edistäminen ei siis voi olla vain erillisen osallisuusvastaavan tehtävä, vaan se on kaikkien kasvatus-, ohjaus-, opetus- ja johtamistyön keskeinen tavoite.
 
 Sivut päivitetty 12.11.2014