Osallistavan kasvatuksen mallin kehittäminen on lähtenyt liikkeelle tarpeesta luoda lähinnä nuorisotyöhön soveltuva kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaisi selkeitä ja arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus- ja kasvatustyössä toimiville. Kehittämisen tuloksena syntynyt teoreettinen malli soveltuukin nuoriso- ja vapaa-aikatyön puitteissa tapahtuvaan kasvatukseen, mutta yhtä lailla sitä voi hyödyntää koulussa, kotona sekä kaikissa niissä ympäristöissä, joissa lasten ja nuorten parissa toimitaan ja heidän kasvuunsa vaikutetaan.

Teorian auki kirjoittaminen on valitettavasti vielä kesken, mutta ilmestyy piakkoin Demellon kotisivuille, aluksi oppimateriaaliversiona, myöhemmin tieteellisenä julkaisuna.
 
 Sivut päivitetty 12.11.2014