Nuorille
 
  • Yksilövalmennus; apua urasuunnittelussa, tukea elämän risteyskohdissa
  • Oman elämän idoliksi -rohkeusvalmennus, jonka lähtökohtana on itsetunnon, itsetuntemuksen ja itseilmaisun vahvistaminen
    (osallistavan kasvatuksen kolme tärkeää iitä); valmennuksessa hyödynnetään toiminnallisia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia menetelmiä
  • Yhteisökasvatukselliset draamaprosessit; rakennetaan draamaesitys yhdessä nuorten kanssa osallistavan teatterin keinoin,
    tavoitteena tukea kasvua osallisuuteen
  • Osallisuuskoulutus nuorten vaikuttajaryhmille, tukioppilaille, kerhojen ja ryhmien ohjaajille

 Sivut päivitetty 12.11.2014