Kaikille

  • Apua esiintymiseen

  • Vuorovaikutuskoulutusta

  • Elämäntaitovalmennusta

  • Oman sisäisen karisman löytäminen; parempaan itsetuntemukseen ja voimautumiseen tähtäävää yksilö- ja ryhmävalmennusta

  • Ryhmäyttäminen; hyödynnetään monipuolisia toiminnallisia menetelmiä, soveltuu työyhteisöille ym. yhteistoimintaa kehittäville ryhmille


 Sivut päivitetty 12.11.2014