Erityisosaaminen
 
  • nuorten osallisuus, osallistava kasvatus (taustalla tutkimus- ja kehittämistyötä)

  • ryhmien ja yhteisöjen kehittäminen (ryhmäyttämis- ja kehittämisprosessit)

  • vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot (dialoginen vuorovaikutus, taustalla holistinen ihmiskäsitys)

  • osallistavat, toiminnalliset menetelmät, erityisesti draama

 Sivut päivitetty 12.11.2014